Zarząd spółki

Rafał Mitkowski | Prezes zarządu

Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Grupa Edukacyjna S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wprowadzeniem e-podręczników, produkcji multibooków, koordynacji prac redakcji, informatycznych, graficznych.

Mieszko Bisewski | Wiceprezes zarządu ds. finansowych

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej "Metody Wyceny spółki kapitałowej". W Funduszu Kapitałowym Agencji Rozwoju Pomorza S.A. od 2009 roku. Odpowiedzialny głównie za nadzór nad całością prowadzonych działań, w tym akceptowanie zgłoszonych projektów do procesu pre-inkubacji oraz zatwierdzanie memorandów inwestycyjnych wybranych projektów. Bierze udział w negocjacjach umów inwestycyjnych oraz umów spółek. Wspiera spółkę swoim ogromnym doświadczeniem od strony zarządzania finansami, negocjacji umów, planowania strategicznego.

Badania i Rozwój

Dr inż. Mirosław Włas | Dyrektor IT

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od maja 2005 r. adiunkt w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego praca doktorska pt. "Estymacja prędkości kątowej wirnika oraz parametrów silnika indukcyjnego z wykorzystaniem sieci neuronowej" została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG oraz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie o nagrodę ABB w 2004 roku. Autor lub współautor 50 publikacji naukowo-dydaktycznych i referatów na konferencjach naukowych oraz kilkunastu opracowań naukowych.

Małgorzata Trojanowicz | Dyrektor Kreatywny

Absolwentka Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, pracowania litografii i projektowania graficznego. Od 13 lat zaangażowana w projektowanie graficzne dla świata nowych technologii. Swoim doświadczeniem wspierała największe portale interetowe w Polsce jak Wirtualna Polska. Doradzała takim firmom jak Heiztechnik, Pioneer Polska, Inteligo, Sygma Bank Polska, Gruper, Fota, BilanerGroup, CTAdventure, InteliWISE, Professor Why.